Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Aleksander

Nazwisko: Kocwa

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 06.11.1939
  • Data urodzenia: 26.08.1901
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 11.01.1959

Biogram

Aleksander Kocwa, ur. 26 sierpnia 1901 r. we Lwowie, zm. 11 stycznia 1959 r. w Krakowie – polski chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był synem Juliusza i Zofii Dąbrowieckiej. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie rozpoczął studia na Wydziale Chemiczno – Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Przemysłowej od 1919 roku. W 1922 roku otrzymał dyplom chemika – technika. Następnie studiował na Wydziale Filozoficznym UJ do 1924 r. Od 1925 roku pracował w Zakładzie Chemii Ogólnej UJ jako asystent. W 1929 roku doktoryzował się i rok później został mianowany zastępcą profesora  na Wydziale Filozoficznym UJ i objął stanowisko kierownika katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej UJ. Habilitował się w 1936 roku, a dwa lata później uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.

6 listopada 1939 roku został aresztowany razem z innymi profesorami i został zesłany do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w którym przebywał do marca 1940 roku, po czym został przewieziony do KL Dachau, gdzie przebywał do połowy stycznia 1941 roku. Po powrocie do Krakowa w latach 1941 – 1945 pełnił funkcję kierownika wytwórni i laboratorium analitycznego firmy „Pharma” w Krakowie, której został doradcą naukowym do 1950 r.  Prowadził również tajne nauczanie studentów farmacji i chemii egzaminując studentów i opracowując program nauczania.

W 1945 roku powrócił na stanowisko profesora i kierownika Zakładu Chemii Farmaceutycznej UJ. W 1947 roku został mianowany profesorem zwyczajnym i w latach 1948 – 1950 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W 1958 został dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie, na którym to stanowisku pozostał do końca życia.

Zmarł w Krakowie 11 stycznia 1959 roku. Wydał drukiem 35 prac naukowych z zakresu chemii organicznej i farmaceutycznej. Był żonay z Elżbietą Bargiel, z którą miał dwie córki Renatę i Jolantę.

Bibliografia:

Maria Sarnecka – Keller, Kocwa Aleksander – biogram, [w:] PSB, t. XIII, s. 234.

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej, Z praz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005, s. 795 – 797.